Hi!

Nov 10, 2009 at 4:48 AM

Nhìn tên chắc bác là người Việt Nam. Rất hân hạnh làm quen!